Termes Generals d’Ús

1. Dades del Responsable

En compliment del que es preveu a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) i altres normes d’aplicació legal, s’informa als usuaris del portal de les dades d’informació general següents:

La societat Bio Pharma Synergies SL amb CIF B-64186661 , inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona T 38530, F 193, H B 325532, Ins 1 ,  i amb domicili a c/ Gran Via de Carles III, 41, Esol. – 2ª 08028 – Barcelona , és titular de la llicència d’explotació del domini http://www.bpsynergies.com.

L’accés al portal http://www.bpsynergies.com  (en endavant BPSynergies) i a la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis que conté comporta l’acceptació de les condicions que es preveuen en aquest avís legal. Per això, li recomanem que en llegeixi atentament el contingut si vol accedir a la informació i els serveis que s’ofereixen des d’aquest portal.

Podeu contactar amb nosaltres per correo electrònic: info@bpsynergies.com.

Si ho dessitgeu, també podeu trucar-nos al telèfon +34 93 447 29 92).

2. Validesa de la informació

Aquestes condicions són les vigents des de la data de la darrera actualització (16/10/2018). Bio Pharma Synergies SL es reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment, cas en el qual entraran en vigor des de la publicació i s’aplicaran a tots els usuaris del portal des d’aquella data.

Els continguts del portal, en especial les referències informatives i publicitàries, tenen com a únic objecte proporcionar serveis d’informació comercial, sense poder realitzar a través del portal cap transacció que impliqui comerç electrònic, ni tan sols reserves.. Bio Pharma Synergies SL es reserva el dret d’introduir-hi modificacions o ometre parcialment o totalment els continguts actuals del portal quan ho consideri oportú, com també impedir-hi o restringir-hi l’accés de manera temporal o permanent.

3. Política general de privacitat

Consulteu la ‘Política de Privacitat y ‘Política de Cookies‘ de BPSynergies on trobareu els termes legals referits al compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD); així com els referits a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE) que regula l’ús de les cookies.

4. Propietat intel·lectual i industrial

El portal, les pàgines que comprèn i la informació o els elements que contenen, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual, dels quals Bio Pharma Synergies SL o les diferents marques comercials en son el titular o llicenciatari legítim.

Bio Pharma Synergies SL no atorga cap garantia sobre la licitud i la legalitat de la informació o els elements que contenen les pàgines del portal de BPSynergies quan l’origen o la titularitat no li correspongui.

5. Usos prohibits i permesos

Es prohibeix qualsevol modalitat d’explotació, inclosa tota mena de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació mitjançant qualsevol mena de suport i mitjà, de les obres, les creacions i els signes distintius que s’han esmentat abans sense autorització prèvia i expressa dels titulars respectius. L’incompliment d’aquesta prohibició pot constituir una infracció digna de sanció per part de la legislació vigent.

No obstant això, al seu compte i risc, l’usuari pot descarregar o fer una còpia d’aquests elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de Bio Pharma Synergies SL. En especial, no els pot alterar, modificar o suprimir ni totalment ni parcialment. En cap cas això no significa cap autorització ni cap llicència sobre els drets de propietat de Bio Pharma Synergies SL

Es prohibeix, tret dels casos en què Bio Pharma Synergies SL ho autoritzi expressament, establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de BPSynergies diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible a l’adreça URL http://http://www.bpsynergies.com, o la que la substitueixi en el futur, com també presentar les pàgines web de BPSynergies o la informació que contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

Així mateix, BPSynergies és titular d’una llicència d’explotació exclusiva del nom de domini http://www.bpsynergies.com i tots els que serveixin per accedir de manera directa o indirecta a aquest lloc. La utilització indeguda d’aquests noms en el tràfic econòmic suposaria una infracció dels drets conferits pel seu registre i es perseguirà pels mitjans que preveu la Llei.

6. Responsabilitats